fbpx

Overige software

Wij voeren op onze werkplaats allerlei werkzaamheden uit aan de software op computers. Dit kan gaan om de installatie en configuratie van programma’s of verhelpen van softwarematige problemen die zijn opgetreden op de computer.